[ Annons ]

Återhämtningen i svensk ekonomi går trögt. Inflationen och inflationsförväntningarna fortsätter att falla, vilket gör att Riksbanken skjuter en räntehöjning långt in i framtiden. Det innebär att boräntorna ligger kvar på låga nivåer under lång tid. Det skriver Fastighetsägarna i senaste ränteanalysen.
Publicerat 12 december, 2014

Analys: Fortsatt låga boräntor

Återhämtningen i svensk ekonomi går trögt. Inflationen och inflationsförväntningarna fortsätter att falla, vilket gör att Riksbanken skjuter en räntehöjning långt in i framtiden. Det innebär att boräntorna ligger kvar på låga nivåer under lång tid. Det skriver Fastighetsägarna i senaste ränteanalysen.

– Det finns absolut ingen anledning att skynda till banken för att binda räntan. Den som i dag har 3-månadersränta kan lugnt ligga kvar och avvakta Riksbankens nästa steg. Trycket på Riksbanken att stimulera ekonomin ytterligare är stort, säger Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen i organisationens senaste ränteanalys.

[ Annons ]

Fastighetsägarna räknar med att Riksbanken i första hand kommer att försöka påverka ekonomin genom att ge ett löfte om att hålla räntan på nollnivån under mycket lång tid. Om inte det fungerar, kommer andra åtgärder att prövas. Riksbanken verkar föredra en negativ reporänta framför andra åtgärder, som storskaliga köp av obligationer och valutainterventioner i syfte att försvaga kronan, menar Fastighetsägarna.
– Även om vi blickar längre in i framtiden så talar det mesta för att räntorna kommer att förbli låga. Åldrande befolkning, avtagande produktivitet och en ojämnare inkomstfördelning är faktorer som talar för lägre realräntor. Ökad konkurrens i globaliseringens och digitaliseringens spår håller i sin tur tillbaka inflationen, säger Tomas Ernhagen.

Läs hela analysen här.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]