[ Annons ]

Johanna Cerwall, vd på Skandiabanken, vill ha flexiblare amorteringskrav för unga.
Publicerat 17 maj, 2021

Amorteringstrappa kan hjälpa unga köpa bostad

Med justerade amorteringskrav skulle fler unga få möjlighet att köpa den första egna lägenheten. Det konstaterar Skandia i en ny rapport.

I dag är det svårt för unga att köpa den första egna lägenheten på grund av bolånetak, amortering och bankernas kalkylränta. I den nya rapporten ”Amorteringstrappa – en lösning för unga vuxnas etablering på bostadsmarknaden, förslås att amorteringskraven för unga skulle sänkas, för att sedan ökas succesivt med åldern.

–  Att unga ska behöva betala som mest i amortering i en fas i livet där de har som lägst inkomst och som högst boendeutgifter är en paradox som behöver ses över. Med flexiblare amorteringskrav kan vi underlätta för våra unga att komma in på bostadsmarknaden och köpa en egen första lägenhet även i storstadsregioner, säger Johanna Cerwall, vd på Skandiabanken.    

[ Annons ]

I rapporten jämförs dagens situation för 25-åringar inom olika yrkeskategorier och deras möjlighet att köpa sin första lägenhet i Sveriges storstadsområden. I dag betalar ånga unga 3 procent i amortering, vilket har jämförts med en amorteringstrappa där kraven sänks till 1 procent, oavsett belåningsgrad.   

En sådan förenkling skulle underlätta de ungas möjligheter väsentligt, enligt rapporten. Ingen av typfallen, det vill säga 25-åringarna med fast anställning i fem yrkeskategorier, skulle ha råd att etablera sig på bostadsmarknaden i centrala Stockholm med rådande villkor. Med amorteringstrappan som använts i räkneexemplen skulle det bli möjligt för fyra av fem typfall.  

– Som kraven är utformade idag slår de särskilt hårt mot våra unga som antingen riskerar att helt bli utestängda från bostadsmarknaden, eller att de får orimligt höga boendekostnader. En amorteringstrappa förflyttar amorteringsbördan från unga år, då inkomsterna är som lägst, till senare i livet då inkomsterna generellt är högre och privatekonomin är i större balans, säger Johanna Cerwall.  

I amorteringstrappan skulle personer upp till 35 år som köper sin första bostad ha 1 procent amortering och 36–40-åringar 1,5 procent, givet att det rör sig om personer som investerat i sin första lägenhet. För personer äldre än 40 år och de som redan äger en tidigare bostad gäller samma regler som idag. 

– Förutom att en amorteringstrappa sänker tröskeln för många unga att etablera sig på bostadsmarknaden i attraktiva storstäder, kan de även ha råd med fler kvadratmeter. Dessutom ger det dem möjligheten att i till exempel Malmö där bostadspriserna är lägre, att även få lite lägre löpande kostnader för lägenheten, säger Johanna Cerwall. 

En privatanställd arbetare som är 25 år har till exempel idag inte råd med en minilägenhet på 29 kvadratmeter i Stockholms stad, men skulle kunna köpa en sådan lägenhet med en amorteringstrappa. I Göteborg skulle personen kunna köpa en minilägenhet, men med amorteringstrappan skulle denne i stället kunna köpa en normalstor lägenhet på 41 kvadratmeter. Malmö, som har lägre bostadspriser, ger personen redan idag möjlighet att till och med köpa en rymlig lägenhet på 54 kvadratmeter. 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]