Foto: Mostphotos.
Publicerat 6 april, 2017

Amorteringskravet har gett effekt

Amorteringskravet som infördes förra året har hittills haft en dämpande effekt, enligt Finansinspektionen. Hushåll med nya bolån lånar mindre och köper billigare bostäder, men riskerna med hushållens stora skulder kvarstår.

Finansinspektionen har presenterat årets bolåneundersökning som inkluderar en analys av amorteringskravets effekter. Undersökningen omfattar nya bolån som togs efter det att amorteringskravet infördes 2016.

[ Annons ]

Analysen visar att amorteringskravet har fått effekt och att hushållens motståndskraft har fortsatt att förbättras jämfört med tidigare års bolåneundersökningar. Men det framgår också av rapporten att många bolånetagare fortsatt har höga skulder i förhållande till bostadens värde eller i förhållande till sin inkomst.

– Vi ser att nya bolånetagare som helhet har god motståndskraft mot stigande boräntor, men de makroekonomiska riskerna kvarstår, säger FI:s chefsekonom Henrik Braconier i ett pressmeddelande.

Analysen visar att amorteringskravet påverkar de högst belånade mest. Det har gett större effekt på äldre bostadsköpare, medan de unga inte har ändrat sitt beteende nämnvärt till följd av kravet.

Däremot har familjer med barn och bostadsköpare i Stockholm och Göteborg tydligt påverkats av amorteringskravet. De som berörs av amorteringskravet köper nu billigare småhus och betydligt billigare fritidshus. Däremot köper hushållen ungefär lika dyra bostadsrätter än så länge.

En sammanvägning av samtliga nya bolånetagare i bolåneundersökningen tyder på att hushåll med nya bolån köper bostäder som i genomsnitt är drygt 3 procent billigare till följd av amorteringskravet. Samtidigt har kravet dämpat hushållens skuldkvoter för bolån med i genomsnitt nästan 9 procent, enligt Finansinspektionens analys.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]