Publicerat 25 augusti, 2022

Amhult 2 rapporterar högre förvaltningsresultat i andra kvartalet

Fastighetsbolaget Amhult 2 redovisar ett ökat förvaltningsresultat i andra kvartalet 2022, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna steg till 18,2 miljoner kronor (14,2), en ökning med 28,2 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 15,0 miljoner kronor (11,1), en ökning med 35,1 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 11,0 miljoner kronor (7,9), en ökning med 39,2 procent mot föregående år.

Inga värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet, i likhet med motsvarande period i fjol.

Resultatet före skatt var 8,7 miljoner kronor (4,9).

Resultatet efter skatt blev 8,7 miljoner kronor (4,9), en ökning med 77,6 procent mot föregående år.

"Vi är glada över att fortsätta leverera siffror som vi är nöjda med. Perioden har främst utmärkt sig genom byggnation av kv. Spitfire som löper på enligt tidplan, samt därtill hörande uthyrning av 5 radhus om 5 ROK och 75 lägenheter om 1-4 ROK fördelade i två olika byggnader. Kvarteret angränsar till kommande park i norr samt kommande kv. Hercules i väst, i öst har vi vårt befintliga kv. Signalflyget 2. Inflyttning sker etappvis och är planerad till maj-dec 2023", skriver Amhult 2 i delårsrapporten.

"Bolaget har inga vakanser och vårt senaste tillskott Sockermajas kompletterar området väl. Avtal är även skrivet med telefonreparatör som under sommaren ska öppna en mindre kiosk för reparation och försäljning av mindre tillbehör till telefoner, surfplattor och laptops", skriver Amhult 2.

Amhult 2, MkrQ2-2022Q2-2021Förändring
Hyresintäkter18,214,228,2%
Driftöverskott15,011,135,1%
Förvaltningsresultat11,07,939,2%
Värdeförändringar fastigheter, totalt00
Resultat före skatt8,74,977,6%
Nettoresultat8,74,977,6%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]