[ Annons ]

AMF Fastigheter satsar på att återskapa bostäder i centrala Stockholm. Åtminstone ska möjligheterna utredas i samband med förvärvet av en centralt belägen fastighet nära Kungsträdgården.
Publicerat 4 juni, 2014

AMF tar iniativ för mer boende i city

AMF Fastigheter satsar på att återskapa bostäder i centrala Stockholm. Åtminstone ska möjligheterna utredas i samband med förvärvet av en centralt belägen fastighet nära Kungsträdgården.

Transaktionen av tomträtten till fastigheten Jakob Mindre 5 invid Jacobs Kyrka i Stockholm sker genom ett bolagsförvärv med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 100 mkr. Säljare är Stockholms Handelskammares Serviceaktiebolag. Köparen AMF Fastigheter kommer att samarbeta med ALM Equity för att utreda möjligheten att i fastigheten.

[ Annons ]

– Fastigheten har ett strategiskt läge som vi bedömer kommer att utvecklas starkt i framtiden. En tänkt utbyggnad av tunnelbanelinjer mot Nacka med Kungsträdgårdens station kommer bland annat ge markant ökade flöden. Hela området gynnas även av den omdaning vi själva genomför i projektet Urban Escape Stockholm och Gallerian, säger Martin Tufvesson, vice vd AMF Fastigheter. I samband med transaktionen har AMF Fastigheter avtalat om ett samarbete med ALM Equity för att utreda möjligheten att återskapa bostäder i fastigheten.

Planerna för fastigheten är ett led i bolagets strävan att bidra till visionen om ett mer levande cityområde med en blandning av arbetsplatser, handel, hotell, kultur och bostäder.

Byggnaden är ritad av arkitekt Adolf Emil Melander och uppfördes i slutet av 1800-talet för bostadsändamål, sedan 1920-talet används fastigheten till kontor. Byggnaden omfattar cirka 2 000 kvm och idag uthyrd till små och medelstora företag.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]