[ Annons ]

De närmaste åren planerar AMF att utöka och diversifiera sin fastighetsportfölj. Samtidigt utnämns Martin Tufvesson till ny fastighetsansvarig inom kapitalförvaltningen i AMF och Marie Barkman-Hollaus till ny vice vd i fastighetsbolaget.
Publicerat 28 november, 2014

AMF: Nya planer på att växa

De närmaste åren planerar AMF att utöka och diversifiera sin fastighetsportfölj. Samtidigt utnämns Martin Tufvesson till ny fastighetsansvarig inom kapitalförvaltningen i AMF och Marie Barkman-Hollaus till ny vice vd i fastighetsbolaget.

Den planerade diversifieringen kommer att göras både genom förvärv genom AMF Fastigheter och genom delägarskapet i Rikshem. Martin Tufvesson är nuvarande vice vd AMF Fastigheter. Han lämnar bolaget vid årsskiftet för att tillträda en roll som innebär att ta ett övergripande ansvar inom AMFs kapitalförvaltning och ansvara för tillgångslaget fastigheter avseende allokering och diversifiering.

[ Annons ]

– Det är glädjande att Martin Tufvesson tar ett helhetsansvar för kommande utveckling av fastighetsportföljen såsom framtida investeringar och/eller omallokeringar, säger Peder Hasslev, Chef för Kapitalförvaltningen, tillika vice vd AMF.

Styrelsen i AMF Fastigheter AB har utsett Marie Barkman-Hollaus, nuvarande ekonomichef, till ny vice verkställande direktör från och med 1 januari 2015.
– Marie Barkman-Hollaus har en mångårig, gedigen och bred erfarenhet och kommer att komplettera mig som vd på ett mycket bra sätt. Vidare har hon god kännedom om bolaget och kommer operativt stärka organisationen och bidra till att uppnå den långsiktiga strategin framöver, säger Mats Hederos, vd AMF Fastigheter.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]