[ Annons ]

Pensionsbolaget AMF köper en del av en större portfölj med handelsfastigheter i Finland och Sverige. Portföljen, som omfattar 40 fastigheter med ett totalt värde på cirka 6,1 miljarder SEK, kommer att ägas gemensamt av AMF, finska detaljhandelskoncernen Kesko och livförsäkringsbolaget Ilmarinen.
Publicerat 8 maj, 2015

AMF förvärvar 40 handelsfastigheter

Pensionsbolaget AMF köper en del av en större portfölj med handelsfastigheter i Finland och Sverige. Portföljen, som omfattar 40 fastigheter med ett totalt värde på cirka 6,1 miljarder SEK, kommer att ägas gemensamt av AMF, finska detaljhandelskoncernen Kesko och livförsäkringsbolaget Ilmarinen.

De 40 handelsfastigheterna är huvudsakligen belägna i medelstora städer i södra Finland samt i några större svenska städer. Portföljen fördelar sig på tre köpcentrum, 29 större och medelstora dagligvarubutiker i Finland (K-citymarket och K-supermarket) och åtta fastigheter med byggvaruhandel (K-Rauta), varav sex stycken i Sverige och två i Finland. Keskogruppen med olika varumärken är den dominerande hyresgästen och svarar för nära 80 procent av det samlade hyresvärdet. Hyresavtalen löper i snitt cirka tolv år.

[ Annons ]

AMFs investering motsvarar en fastighetsexponering om cirka två miljarder SEK. Fastighetsportföljen inom AMF har idag ett marknadsvärde om cirka 50 miljarder SEK inklusive delägarskap i bostadsbolaget Rikshem.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]