5G i våra fastigheter kommer att ge oss möjlighet att både använda och erbjuda datakommunikation med mycket hög kapacitet, både inomhus och utomhus, säger Mikael Österberg, IT-chef AMF Fastigheter. Foto: AMF Fastigheter
Publicerat 14 juni, 2024

AMF Fastigheter: ”Besökare kan få relevanta och träffsäkra erbjudanden”

På AMF fastigheter har man ännu inte börjat installera 5G-nät i sina fastigheter. Men IT-chef Mikael Österberg ser stora möjligheter med den nya tekniken.

Bakgrund: 5G och fastigheter

5G står för femte generationens mobilnät och aktiverades i stor skala i Sverige i maj 2020.  Som teknik är 5G på många plan överlägsen såväl 4G som wifi. Det är blixtsnabbt och har korta svarstider, vilket gör den perfekt för framtidens smarta internet of things-tjänster. Men 5G har samtidigt en rejäl nackdel. Signalen är för svag för att ta sig in i många byggnader, vilket gör att uppkopplingen kan försvinna om du bara går runt ett hörn.

För att användare ska kunna nyttja sina uppkopplade enheter utan signalförlust krävs att ett stort antal 5G-sändare installeras inomhus. Inom ramen för fastighetsbranschens digitaliseringsinitiativ REDI, Real Estate Digitalization Initiative, lanserade Fastighetsägarna tillsammans med ett antal fastighetsbolag och teknikföretag en gemensam branschstandard för att säkra 5G inomhus.

Fastighetstidningen fortsätter sin spaning hur de större fastighetsbolagen förhåller sig till 5G-tekniken. Här är det Mikael Österberg, IT-chef AMF Fastigheter, som lägger ut texten.

Mikael Österberg, IT-chef på AMF Fastigheter konstaterar att fördelarna med 5G är många, men den stora vinningen är stabilare och snabbare datauppkoppling.

[ Annons ]

– 5G i våra fastigheter kommer att ge oss möjlighet att både använda och erbjuda datakommunikation med mycket hög kapacitet, både inomhus och utomhus. Användarna kommer sömlöst att kunna röra sig mellan interiöra och exteriöra miljöer med lika snabb, stabil och säker uppkoppling. Vi kommer att få stabilare datakommunikation med färre störningar, då 5G-näten använder exklusiva frekvensband, vilket andra radiotekniker som exempelvis Wi-Fi inte gör.

Mikael Österberg ser stora möjligheter till innovation när 5G gör entré i fastigheten. Han menar att det är tydligt att behovet av tjänster och enheter i fastigheter som kräver uppkoppling är på uppåtgående.

– Behovet av snabb, stabil och säker uppkoppling blir därför allt viktigare. 5G och 6G kommer att spela en avgörande roll i att möta den utvecklingen, men också vara en katalysator för innovation och utveckling av nya tjänster.

5G och 6G kommer att spela en avgörande roll i att möta den utvecklingen, men också vara en katalysator för innovation och utveckling av nya tjänster.??

Vilken typ av tjänster tänker du på?

– 5G skulle möjliggöra utveckling av nya positioneringstjänster. Besökare på våra handelsplatser skulle exempelvis kunna få relevanta och träffsäkra erbjudanden från den butik de just besöker och som fastighetsägare skulle vi enkelt kunna förse entreprenörer eller medarbetare med teknisk information om en viss fastighet utifrån den exakta position de befinner sig på, säger Mikael Österberg.

Ge konkreta exempel på vad ni redan gjort.

– I nuläget har vi inte installerat 5G-nät i våra fastigheter, då vi ännu inte börjat använda tjänster i vår fastighetsförvaltning som kräver 5G, säger Mikael Österberg.

Men AMF Fastigheter har börjat förbereda sig genom att mäta mobiltäckningen av 4G och 5G för att få en nulägesbild av kapaciteten i beståndet.

– Det är ett första viktigt steg. Sedan tidigare har vi implementerat en enhetlig IT-struktur i hela vårt fastighetsbestånd. Det ger en hög IT-säkerhet med bättre motståndskraft, men också förutsättningar att snabbt kunna implementera nya nät, system och tjänster, säger Mikael Österberg.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]