[ Annons ]

Anna Konig Jerlemyr, David Downey, Kati Solomon och Joseph Nugent.
Publicerat 28 maj, 2018

Amerikanskt BID enligt Moderaterna

Moderaterna i Stockholm går till val på business improvement districts. För att ge exempel på hur det kan implementeras i Sverige bjöd man in tre experter från New York, som under ett seminarium berättade om sina erfarenheter.

Under 2017 rapporterades 290 mord i New York. Med svenska mått mätt är detta en mycket hög siffra, jämfört med Sverige som hade 113 fall av dödligt våld i hela landet under samma period. Men när det gäller New York är det en historiskt låg siffra, och delvis en följd av implementeringen av business improvement districts (BID) i staden. Det menar åtminstone de tre New York-bor som var inbjudna till ett frukostseminarium av Moderaterna i Stockholm: före detta New York-polisen och professorn, Joseph Nugent, David Downey vd för Downtown association samt Kati Solomon, chef för Bryant park i New York.

[ Annons ]

Dessa propagerade för den amerikanska modellen, med minimal inblandning från kommunalt håll.
Ett av exemplen som togs upp var Bryant park, som en gång i tiden var känd som needle park, på grund av alla missbrukare. Men en dag när den kända miljonärskan Brooke Astor gick från New Yorks stadsbibliotek blev hon erbjuden att köpa marijuana. Hon och familjen Rockefeller bestämde då att något måste göra med området.

– Fastighetsägare i området gick samman och beslöt sig för att rusta upp parken och stadsdelen som omger den. Detta blev möjligt genom privat finansiering och ett upplägg där en ideell förening hyr parken av staden och sköter driften, säger Kati Solomon, chef för Bryan park.

Parken satsar hårt på att bli en säker miljö, bland annat genom att se till att andelen kvinnor och barn aldrig understiger 50 procent. Här finns även privatanställda vakter, skräpplockare, graffitisanerare med flera. Samtliga är uniformerade och arbetar till fots.

– De ser ut som poliser men är anställda av oss som säkerhet, och har en vänlig framtoning och ser till att livskvaliteten i parken efterhålls. Ingen hög musik tillåts, inga män ska ropa efter kvinnor, ingen spottning, sådana saker, säger Kati Solomon.

Den här typen av nolltolerans kanske låter som något som blir svårt att överföra till svensk mark. Moderaternas oppositionsborgarråd i Stockholms stad och finansborgarrådskandidat, Anna Konig Jerlemyr, tror dock att det är fullt möjligt.

– Vi moderater tycker ju om den idén. Klotter ska vara borta inom 24 timmar. Papperskorgar ska vara tömda. Många upplever även att det inte bli några konsekvenser när folk sover i parker eller går på toaletter i sandlådan. Därför är det viktigt att ha tydliga regler som alla följer, de ger också en möjlighet att vara mer inkluderande, lika för alla, säger hon.

Ett fullt genomförande av en BID av amerikanskt snitt på svensk mark är inte möjlig utan lagändringar i dagsläget, menar Anna Konig Jerlemyr. Däremot ser hon inga hinder för att en försvenskad variant införs omgående.

– Vi skulle behöva en mellanorganisation, där kommunen och fastighetsägare, handel och näringsliv har en gemensam budget och ett tydligt mandat. Det ska finnas en place manager som har kontakt med alla förvaltningarna och på så sätt lätt får tillstånd för olika typer av aktiviteter, säger hon och fortsätter:

– Det är så vårt förslag skiljer sig från liknande upplägg som finns i Sverige i dag. Det ska finnas en tydligare avrapportering till den högsta politiska ledningen och en tydligare budget. Det behövs mer aktiviteter. För kvinnor. För män. För barnfamiljer. Jag saknar framför allt engagemang från stadens sida i dag.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]