Publicerat 20 april, 2021

Amastens styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i fastighetsbolaget Amasten kallas till årsstämma den 20 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 20 kronor per preferensaktie, med kvartalsvis utbetalning på vardera 5 kronor per preferensaktie. Ingen utdelning föreslås för stamaktierna.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen. Det innebär omval av styrelseledamöterna Magnus Bakke, Bengt Kjell, Anneli Lindblom, Jakob Pettersson, Kristina Sawjani och Peter Wågström. Till styrelseordförande föreslås omval av Bengt Kjell.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 680 miljoner och högst 2,72 miljarder aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 20 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]