Publicerat 19 februari, 2021

Amasten utser vd och finanschef samt köper fastigheter

Fastighetsbolaget Amasten har utsett Mikael Rånes till ny vd på bolaget. Han har varit tillförordnad på posten tidigare men blir nu vd permanent. Samtidigt utses Mattias Lundgren till finanschef och vice vd.

Mikael Rånes tillträder omgående. Mattias Lundgren kommer närmast från SSM där han var vd och koncernchef. Han tillträder den nya rollen den 1 mars.

Hans Ragnarsson, nuvarande finanschef och vice vd och Sebastian Schönström, nuvarande finanschef, har meddelat styrelsen att de avslutar sina anställningar till hösten.

I samma veva meddelar bolaget att det köper fastigheter i Skövde och Mariestad. Förvärvet är ett närståendeförvärv och säljare är Rånes Management som ägs av Mikael och Lena Rånes. Köper innefattar åtta fastigheter med sammanlagt årligt hyresvärde om 6 miljoner kronor. Förvärven sker i bolagsform och köpeskillingen baseras på att fastigheterna har ett sammanlagt överenskommet marknadsvärde om 93,5 miljoner kronor. Köpeskillingen ska delvis betalas genom 1 500 000 nyemitterade stamaktier i Amasten, vilka ska emitteras till en teckningskurs om 8,35 kronor per stamaktie. Tillträde är planerat till den 31 mars 2021.

I och med att förvärven utgörs av en närståendetransaktion är de villkorade av att Amastens extra bolagsstämma godkänner förvärven enligt Aktiemarknadsnämndens bestämmelser om närståendetransaktioner.

Anna Sundström
anna.sundstrom@finwire.se, 0733-988 404
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]