Publicerat 8 juli, 2021

Amasten tvingas betala en miljon kronor i avgift efter beslut av disciplinnämnden

Fastighetsbolaget Amasten ska betala en avgift om en miljon kronor efter att ha brutit mot takeover-reglerna och regelverket vid First North Growth Market, enligt ett beslut från Nasdaq Stockholms disciplinnämnd. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Händelserna rör det sätt på vilket bolaget offentliggjorde ett offentligt uppköpserbjudande till övriga aktieägare i SSM Holding AB i oktober 2020. Erbjudandet offentliggjordes via pressmeddelande som innehöll en hyperlänk till bolagets hemsida där budpressmeddelandet i sin helhet var publicerat, vilket disciplinnämnden funnit var bristfälligt", heter det.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]