Publicerat 13 november, 2020

Amasten ökar förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Amasten redovisar ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 132 miljoner kronor (126), en ökning med 4,8 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 83 miljoner kronor (71), en ökning med 16,9 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 62 miljoner kronor (42), en ökning med 47,6 procent mot föregående år.

Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 435 miljoner kronor (368), vilket överensstämmer helt med tidigare lämnad uppgift.

Resultatet efter skatt blev 401 miljoner kronor (333), en ökning med 20,4 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,63 kronor (0,74), vilket innebär en minskning med 14,9 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 7,72 kronor (6,56).

"Under mina 35 år i branschen har jag varit med om både uppgång och nedgång, men en sak är säker, bostadshyreslägenheter behövs och kommer att behövas i framtiden. Jag lämnar nu över stafettpinnen till nästa generation att ta företaget vidare på den resa vi bara påbörjat", säger den avgående vd:n Jan-Erik Höjvall i rapporten.


Amasten, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Hyresintäkter1321264,8%
Driftöverskott837116,9%
Förvaltningsresultat624247,6%
Nettoresultat40133320,4%
Resultat per aktie, kronor0,630,74-14,9%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor7,726,5617,7%

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]