Publicerat 10 maj, 2021

Amasten ökade förvaltningsresultatet under första kvartalet

Fastighetsbolaget Amasten redovisar ett ökat förvaltningsresultat under första kvartalet jämfört med samma period i fjol.

Hyresintäkterna uppgick till 151 miljoner kronor (109), en ökning med 38,5 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 62 miljoner kronor (48).

Förvaltningsresultatet uppgick till 29 miljoner kronor (23).

Resultatet efter skatt blev 128 miljoner kronor (42).

Substansvärdet per aktie låg på 8,11 kronor (6,77).

Amasten har efter kvartalets utgång kommunicerat nya externa mål som bland annat innefattar en fördubbling av fastighetsvärdet under en treårsperiod, från 10 till 20 miljarder kronor. Bolaget ska under samma period påbörja nybyggnation av minst 2 000 länder. Avkastningen på eget kapital ska uppgå i snitt till 15 procent per år under en femårsperiod.

Amasten, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter15110938,5%
Driftöverskott624829,2%
Förvaltningsresultat292326,1%
Nettoresultat12842204,8%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor8,116,7719,8%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]