Publicerat 9 december, 2020

Amasten kontrollerar 97,5 procent av SSM, beslutar om apportemission

Fastighetsbolaget Amasten kontrollerar 97,5 procent av aktierna och rösterna i SSM efter att den initiala acceptfristen löpt ut. Det framgår av ett pressmeddelande.

Amasten väljer nu att förlänga acceptfristen för erbjudandet fram till och med den 15 januari 2021 för att kvarvarande aktieägare ska ges möjlighet att acceptera budet.

Med anledning av ovan har styrelsen i Amasten beslutat om en riktad nyemission på högst 49 774 575 stamaktier av serie A till priset av 7,5164 kronor per aktie mot betalning med apportegendom (aktier i SSM). Det framgår av ett separat pressmeddelande.

Den riktade nyemissionen medför en utspädning på cirka 7,3 procent av kapitalet och rösterna i Amasten.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]