Publicerat 8 april, 2021

Amasten klubbar nya finansiella mål – företaget skall dubblas på tre år

Fastighetsbolaget Amasten har klubbat nya finansiella mål och målet är nu att dubbla bolaget på tre år.

Fastighetsbeståndet skall nå 20 miljarder kronor 2023. Det är ett nytt mål. Vidare skall minst 2 000 lägenheter produktionsstartas under perioden 2021-2023. Även detta är ett nytt mål.

Slutligen upprepar Amasten att avkastningen på eget kapital över en femårsperiod skall vara 15 procent.

Vidare har Amasten riskbegränsningsmål. Belåningsgraden skall ligga inom intervallet 50-70 procent, justerat från tidigare mål om maximalt 70 procent. Räntetäckningsgradsmålet om 1,5 gånger upprepas. Amasten upprepar också att man inte avser att lämna någon utdelning under de kommande åren.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]