Publicerat 19 februari, 2021

Amasten kallar till extra stämma den 23 mars för att godkänna förvärv

Aktieägarna i fastighetsbolaget Amasten kallas till extra bolagsstämma den 23 mars. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram i form av ett konvertibelprogram för samtliga anställda inom Amasten-koncernen.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner de aviserade förvärven av Bohem RF Fastigheter och Goldcup 27046. Förvärven är närståendetransaktioner som måste godkännas av stämman.

Vidare föreslås stämma besluta om en riktad nyemission på 1,5 miljoner A-aktier till teckningskursen 8,35 kronor per aktie för att finansiera förvärven.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]