Publicerat 4 december, 2020

Amasten har uppnått en anslutningsgrad på 85 procent i uppköpsbudet på SSM

Fastighetsbolaget Amasten lade den 14 oktober ett offentlig uppköpserbjudande på samtlgia aktier i bostadsutvecklaren SSM med betalning i nyemitterade aktier i Amasten.

Amasten har fram till den 3 december mottagit accepter på motsvarande 55 procent av kapitalet och rösterna i SSM. Inklusive Amastens nuvarande ägande om knappt 30 procent uppgår därmed den totala anslutningsgraden hittills till 85 procent av kapitalet och rösterna i SSM.

Accepter från förvaltarregistrerade aktieägare, med undantag för accepter från SBB, Gösta Welandson med bolag och Länsförsäkringar Fondförvaltning, är inte inkluderade. Övriga accepter från förvaltarregistrerade aktieägare har lämnats in till respektive förvaltare och kommer att meddelas till bolaget när acceptfristen har löpt ut.

Acceptfristen i erbjudandet avslutas den 7 december klockan 15.00. Amasten har som tidigare kommunicerats erhållit godkännande från Konkurrensverket för förvärvet av SSM och erbjudandet är därmed inte längre villkorat av erhållande av något tillstånd. Erbjudandet är heller inte villkorat av någon anslutningsgrad, men är alltjämt föremål för sedvanliga villkor, vilka anges i den erbjudandehandling som har offentliggjorts med anledning av erbjudandet.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]