Publicerat 8 september, 2020

Amasten genomför riktad på emission på 500 miljoner kronor utan kursrabatt

Fastighetsbolaget Amasten har genomfört en riktad nyemission av cirka 68 miljoner stamaktier och tillförs 500 miljoner kronor före emissionskostnader, framgår av ett pressmeddelande.

Priset i emissionen ligger på 7,30 kronor per aktie, vilket är samma kurs som senast betalt i går.

I relation till det långsiktiga substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie om 6,90 kronor per 30 juni 2020 motsvarar priset en premie om 5,8 procent.

Nyemissionen, som riktades till utvalda svenska och internationella investerare, attraherade ett stort intresse och blev kraftigt övertecknad.

I kretsen av investerare återfinns såväl befintliga som nya aktieägare, däribland Eiendomsspar, ICA-handlarnas Förbund, investmentbolaget Spiltan, Länsförsäkringar Fastighetsfond, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden och Weland Holding.

Likviden från nyemissionen avses användas för att finansiera fortsatt tillväxt genom förvärv av förvaltningsfastigheter och utvecklingsprojekt.

Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 11 procent baserat på det totala antalet aktier i Amasten efter nyemissionen.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]