Publicerat 26 augusti, 2021

Amasten förbättrade förvaltningsresultatet i andra kvartalet

Fastighetsbolaget Amasten redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan. Även hyresintäkterna ökade under perioden

Hyresintäkterna uppgick till 164 miljoner kronor (112).

Driftnettot uppgick till 87 miljoner kronor (58).

Förvaltningsresultatet uppgick till 37 miljoner kronor (33), och har påverkats negativt av en rad faktorer under kvartalet.

"Omstruktureringskostnader för att integrera verksamheten från SSM är i slutfasen. Förstärka organisation och arbetssätt inför ett listbyte. Även tillfälliga kostnader för att refinansiera äldre lån med hög ränta, har infallit under andra kvartalet. Totalt bedömer jag att detta belastat kvartalets förvaltningsresultat med i storleksordning 10 mkr", säger vd Mikael Rånes.

Resultatet efter skatt blev 98 miljoner kronor (34), och per aktie 0,13 kronor (0,06).

Substansvärde per aktie låg på 8,44 kronor (6,90).

Amasten, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter16411246,4%
Driftöverskott875850,0%
Förvaltningsresultat373312,1%
Nettoresultat9834188,2%
Resultat per aktie, kronor0,130,06116,7%
Substansvärde per aktie, kronor8,446,9022,3%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]