[ Annons ]

Amasten Holding är på väg att köpa ett fastighetsbestånd i Strängnäs, Sala, Järna och Skinnskatteberg. Säljare är Sterner Stenhus och Kvalitena som får betalt delvis med stamaktier. Affären är värd 291 miljoner kronor.
Publicerat 1 juni, 2015

Amasten byter stamaktier mot 13 nya fastigheter

Amasten Holding är på väg att köpa ett fastighetsbestånd i Strängnäs, Sala, Järna och Skinnskatteberg. Säljare är Sterner Stenhus och Kvalitena som får betalt delvis med stamaktier. Affären är värd 291 miljoner kronor.

– Beståndet ligger i bästa läge och omfattar 77% bostäder och vård, med en direktavkastning på cirka 6 procent. Det är ett bra bestånd med åtråvärda lägenheter och utan vakanser. Det finns dessutom goda förutsättningar att förbättra fastigheterna ytterligare med avseende på hyresnivåer och fastighetsvärden, säger David Dahlgren, vd Amasten.

[ Annons ]

Portföljen utgörs av 13 fastigheter i Strängnäs, Järna, Sala och Skinnskatteberg med ett underliggande fastighetsvärde om 291 miljoner kronor.

Totalportföljen utgörs av 57% bostäder, 20% vård, 15% butiker 4% kontor, 3% restauranter och 1% övrigt. Vakansgraden uppgår till låga 2%. Direktavkastningen uppgår till cirka 6%. De största kommersiella hyresgästerna utgörs av Sala Kommun, ICA, SEB och Vidarkliniken.

Säljare är Sterner Stenhus och Kvalitena som tillsammans äger fastigheterna. Förvärvet planeras delvis att finansieras genom betalning i form av nya stamaktier i Amasten till säljarna. Slutliga villkor kommer att meddelas när dessa har fastställts. Förvärven kommer att öka vinsten per stamaktie även beaktat den utspädning som kommer att följa av den tilltänkta nyemissionen av stamaktier till säljarna.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]