[ Annons ]

ALM har köpt fastigheten Timotejen 19 vid Telefonplan i Stockholm. Idag omfattar fastigheten 32 000 kvadratmeter kontor men målsättningen är att skapa 500 nya bostäder anpassade till förstagångsköpare.
Publicerat 29 december, 2011

ALM köper 32 000 kvm vid Telefonplan

ALM har köpt fastigheten Timotejen 19 vid Telefonplan i Stockholm. Idag omfattar fastigheten 32 000 kvadratmeter kontor men målsättningen är att skapa 500 nya bostäder anpassade till förstagångsköpare.

ALM Equity gör investeringen tillsammans med en partner och kommer att äga 50 procent av projektet. Totalt kommer parterna att investera ca 800 miljoner kronor i utveckling av området.

[ Annons ]

Telefonplansområdet i stadsdelarna Midsommarkransen och Västberga genomgår en stor och uppskattad förändring från industriområde till ett blandat område för bostäder och service. Ambitionen är skapa en ny årsring av sammanhängande stadsmiljö som knyter an till de äldre delarnas struktur med nya gator, parker, torg och bebyggelse, samtidigt som en del äldre bebyggelse sparas. Sammantaget utgör projekten kring Telefonplan bra exempel på att använda exploaterad och tidigare ianspråktagen mark för bostadsbebyggelse.

– Vi ser fram emot att kunna utveckla bra, prisvärda, moderna boenden för unga förstagångsköpare där individer ska klara en boendekostnad på ca 30 procent av disponibel inkomst. Vi räknar med att kunna skapa ca 500 nya bostäder i området, säger Joakim Alm, VD ALM Equity AB.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]