Publicerat 26 april, 2022

Alm Equitys styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i bostadsutvecklaren Alm Equity kallas till årsstämma den 25 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 8,40 kronor per preferensaktie, med kvartalsvis utbetalning på vardera 2,10 kronor per preferensaktie. Ingen utdelning föreslås på stamaktierna.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Maria Wideroth och styrelseledamöterna Johan Unger, Gerard Versteegh, Johan Wachtmeister och Joakim Alm.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en fondemission, innebärande att 100 stamaktier ger en preferensaktie.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av högst 3,0 miljoner preferensaktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]