Publicerat 21 oktober, 2020

Alm Equity ska sälja mindre post i börsaktuella Svenska Nyttobostäder

Alm Equity ska sälja aktier i Svenska Nyttobostäder som motsvarar mindre än 0,01 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett pressmeddelande.

Avyttringen görs för att uppnå erforderlig spridning i bolagets aktier inför noteringen på First North. Svenska Nyttobostäder planerar att lista sina stam- och preferensaktier på First North. Försäljningspriset förväntas uppgå till 50 kronor per stamaktie och 100 kronor per preferensaktie.

Enligt Alm Equity värderar avyttringen av den mindre posten Svenska Nyttobostäder till 3,5 miljarder kronor.

Alm Equity äger i dagsläget 61,18 procent i Svenska Nyttobostäder och innehavet är bokfört till 67 miljoner kronor. Baserat på försäljningen av aktieposten överstiger dock det aktuella värdet det bokförda värdet med cirka 1,9 miljarder kronor.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]