Publicerat 25 augusti, 2020

Alm Equity rapporterar positivt resultat i andra kvartalet

Bostadsutvecklaren Alm Equity redovisar en lägre omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Samtidigt vänder bolaget till vinst för perioden.

Omsättningen sjönk 54,9 procent till 280 miljoner kronor (621).

Bruttovinsten blev 58 miljoner kronor (10), med en bruttovinstmarginal på 20,7 procent (1,6).

Rörelseresultatet blev 30 miljoner kronor (-27), med en rörelsemarginal på 10,7 procent.

Resultatet före skatt var 27 miljoner kronor (-11).

Resultatet efter skatt blev 27 miljoner kronor (-13).

Resultat per aktie hamnade på -0,62 kronor (-1,24).

Likvida medel uppgick till 701 miljoner kronor (319).

Under hösten kommer dotterbolaget Svenska Nyttobostäder att börsnoteras på First North.

"Det finns flera fördelar med en särnotering av Svenska Nyttobostäder. För Alm Equity betyder det att vi synliggör de värden som ligger i de projekt som vi arbetat fram, speciellt under de senaste fem åren. Samtidigt kan de nuvarande investerarna i projekten realisera vinster eller öka sina andelar", säger vd Joakim Alm i rapporten.

Alm Equity, MkrQ2-2020Q2-2019Förändring
Nettoomsättning280621-54,9%
Bruttoresultat5810480,0%
Bruttoresultatmarginal20,7%1,6%
Rörelseresultat30-27
Rörelsemarginal10,7%
Resultat före skatt27-11
Nettoresultat27-13
Resultat per aktie, kronor-0,62-1,24
Likvida medel701319119,7%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]