Publicerat 19 maj, 2020

Alm Equity överväger att notera dotterbolaget Svenska Nyttobostäder under andra halvåret 2020

Bostadsutvecklaren Alm Equity undersöker förutsättningar för en framtida notering av dotterbolaget Svenska Nyttobostäder. Det framgår av ett pressmedelande.

Dotterbolaget Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar koncernens färdigställda förvaltningsbostadsfastigheter. Bolaget utgör majoriteten av affärsområde Förvaltning. Fastigheterna utvecklas av koncernens projektutvecklingsbolag Alm Småa Bostad och överlåts till Svenska Nyttobostäder vid färdigställande.

Alm Equity finansierar projektutveckling och ägande av förvaltningsbostäder i kompanjonskap med olika investerare som tillhandahåller eget kapital i utbyte mot ett delägande i projekten. Diskussioner pågår med investerare i projekt under Svenska Nyttobostäder och under Alm Småa Bostad om byte av ägande i projekt mot aktieägande i Svenska Nyttobostäder. Totalt föreslås 25 investerare konvertera sitt ägande i projekt till aktieägande i Svenska Nyttobostäder och därigenom förbinda sig att teckna aktier motsvarande en kapitalinvestering om 2,1 miljarder kronor.

Svenska Nyttobostäder skulle efter affären och färdigställande av avtalade projekt förvalta 5 750 effektiva bostäder i Stockholm. Av dessa är idag 870 färdigställda, 920 i produktion och 3 960 ej produktionsstartade. Förväntat driftnetto när samtliga fastigheter är tillträdda beräknas till 600 miljoner kronor. Tillträdesdatum för det sista projektet är planerat till år 2025.

Ambitionen är att notera det sammanslagna bolaget under andra halvåret 2020. I samband med noteringen skulle det inte finnas något behov av ytterligare eget kapital.

Inga delar av affären skulle innebära ytterligare investeringsåtaganden för Alm Equity och skulle initialt inte påverka koncernens balansräkning. Alm Equity kommer äga 60 procent av stamaktierna i det noterade bolaget om samtliga investerare väljer att delta i affären.

Alm Equitys helägda dotterbolag Alm Småa Bostad är som leverantör av förvaltningsobjekten ansvarigt för produktion och tillhörande byggrisk. Alm Småa Bostad skulle i samband med affären öka antalet sålda enheter med 3 450 till ett värde om 6,9 miljarder kronor med bibehållen vinstmarginal. Utöver de i affären ingående projekten har Alm Equity genom Alm Småa Bostad en portfölj med ytterligare 8 600 enheter varav 6 700 potentiella förvaltningsenheter. Dialoger är inledda med investerare men inga avtal är tecknade.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]