Publicerat 26 augusti, 2021

Alm Equity ökar omsättning under andra kvartalet

Bostadsutvecklaren Alm Equity redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten var oförändrad.

Omsättningen steg 168,6 procent till 752 miljoner kronor (280).

Bruttovinsten blev 97 miljoner kronor (58), med en bruttovinstmarginal på 12,9 procent (20,7).

Rörelseresultatet blev 30 miljoner kronor (30), med en rörelsemarginal på 4,0 procent (10,7).

Resultatet före skatt var 74 miljoner kronor (27). Resultatet efter skatt blev 62 miljoner kronor (27), en ökning med 129,6 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,07 kronor (-0,62).

Likvida medel uppgick till 966 miljoner kronor (701).

Resultatet har påverkats positivt av orealiserade värdeförändringar av förvaltningsfastigheter om 23 miljoner kronor (9).

"Intresset från både nya och gamla aktieägare och finansiärer har varit stort i samband med affären [förvärv av Järntorget] vilket vi är väldigt glada för. Obligationsemissionen, som var den största i Alm Equitys historia, genomfördes till de hittills bästa villkoren och aktieemissionerna
blev rejält övertecknade. Finansiärer och ägare ser uppenbarligen potential i att vi kan skapa mervärde på den fortsatta resan. Efter förvärvet uppgår den uppdaterade externa marknadsvärderingen till 11,3 Mdkr baserat på det kalkylerade substansvärdet för hela Alm Equity per den 30 juni", kommenterar vd Joakim Alm.

"Vårt fokus framåt är nu att skapa en ny stark förvaltningsaffär och vi är väldigt glada att Fredrik Arpe, tidigare vd på Järntorget, kommer att ta sig an denna spännande uppgift som ny chef för affärsområde Förvaltning. I Järntorgets byggrättsportfölj finns cirka 1 500 byggrätter som, genom att anpassa dem till en mindre och mer efterfrågad storlek, går att fördubbla till 3 000. Tillsammans med befintliga byggrätter i affärsområde Förvaltning och Projektutveckling om cirka
3 000 byggrätter har vi en portfölj på sammanlagt 6 000 byggrätter lämpade för förvaltningsaffären. Genom denna paketering kan vi erbjuda externa finansiärer att vara med på förvaltningsresan ännu en gång. Ägandet i Svenska Nyttobostäder kommer att ligga kvar under
affärsområdet men det är vår ambition att öka ägarspridningen i Svenska Nyttobostäder och minska vårt ägande till under 50 procent genom försäljning eller utdelning".

Alm Equity, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning752280168,6%
Bruttoresultat975867,2%
Bruttoresultatmarginal12,9%20,7%
Rörelseresultat30300,0%
Rörelsemarginal4,0%10,7%
Resultat före skatt7427174,1%
Nettoresultat6227129,6%
Resultat per aktie, kronor0,07-0,62
Likvida medel96670137,8%

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]