Publicerat 26 maj, 2021

Alm Equity minskar omsättning och resultat under första kvartalet

Bostadsutvecklaren Alm Equity minskar sin omsättning och sitt resultat i det första kvartalet.

Omsättningen sjönk 58,1 procent till 173 miljoner kronor (413).

Rörelseresultatet blev -23 miljoner kronor (100).

Resultatet före skatt var -69 miljoner kronor (119). Resultatet efter skatt blev 56 miljoner kronor (117), en minskning med 52,1 procent mot föregående år. Likvida medel uppgick till 732 miljoner kronor (444). Substansvärde per aktie låg på 863 kronor per aktie.

Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter var 18 miljoner kronor (43) och orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter under uppförande var 108 miljoner (4).

"Under första kvartalet har affärsområde Projektutveckling fortsatt leverera efter det förvärvsavtal som tecknats med Svenska Nyttobostäder och har i skrivande stund nått en rekordhög nivå av enheter i produktion. Även affärsområde Entreprenad har levererat ett rekord med 70 procent högre intäkter jämfört med föregående års motsvarande period med 50 procent högre rörelsemarginal", skriver vd Joakim Alm i rapporten. Han fortsätter.

"Omsättningen för koncernen är för kvartalet drastiskt lägre vilket framförallt beror på vår omställda affär där vi levererar till koncern bolaget Svenska Nyttobostäder. Därmed blir det inte någon omsättning utan resultatet kommer i form av orealiserade värdeförändringar på
förvaltningsfastigheter."

Alm Equity, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning173413-58,1%
Rörelseresultat-23100
Rörelsemarginal24,2%
Resultat före skatt-69119
Nettoresultat56117-52,1%
Likvida medel73244464,9%
Substansvärde per aktie, kronor863

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]