Publicerat 23 januari, 2023

Alm Equity initierar förändring av Svenska Nyttobostäders kapitalstruktur och finansieringsmodell

Bostadsutvecklaren Alm Equity har efter dialog med styrelsen i Svenska Nyttobostäder (Nyttobostäder) och ett antal andra ägare tagit fram ett förslag att omvandla kapitalstrukturen och finansieringsmodellen i Nyttobostäder.

Mot bakgrund av den förändring som skett på ränte- och kapitalmarknaden behöver Nyttobostäders finansieringsmodell omarbetas för att säkerställa en långsiktigt hållbar kapitalstruktur. I egenskap av huvudägare och leverantör till Nyttobostäder har Alm Equity därför initierat diskussion med övriga investerare och presenterat ett förslag till Nyttobostäders styrelse, kommenterar Alm Equity i ett pressmeddelande.

Förslaget innebär en omvandling av befintliga preferensaktier till stamaktier samt förändrade villkor för kommande leveranser av fastigheter, innebärande bland annat att investerarnas tillskott för kommande fastigheter sker i form av stamaktier i stället för preferensaktier. Förändringen medför att Alm Equitys ägande i Nyttobostäder minskar från 43,5 procent till 37,5 procent vid full anslutningsgrad.

Förslaget har nu lämnats över till styrelsen i Nyttobostäder som skyndsamt förväntas bearbeta och gå igenom upplägget. Om styrelsen ställer sig positiva till förslaget så behöver de kalla till en extra bolagsstämma för beslut gällande genomförande.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]