Publicerat 30 juni, 2021

Alm Equity genomför riktad emission för betalning av förvärvade Järntorget Byggintressenter

Bostadsutvecklaren Alm Equity genomför en nyemission av både stam- och preferensaktier som betalning för förvärvet av Järntorget Byggintressenter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget emitterar 422 272 stamaktier till teckningskursen 726,6 kronor, medan 50 350 preferensaktier emitteras till teckningskursen 114 kronor.

Utöver den riktade emissionen av stam- och preferensaktier för att betala förvärvet har styrelsen även beslutat att genomföra en riktad emission om 509 770 preferensaktier till vissa investerare. Teckningskursen för dessa preferensaktier uppgår också till 114 kronor.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]