Publicerat 27 april, 2021

Alm Equity föreslår en fondemission av preferensaktier

Aktieägarna i bostadsutvecklaren Alm Equity kallas till årsstämma torsdagen den 27 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 8,40 kronor per preferensaktie, med kvartalsvis utbetalning på vardera 2,10 kronor per preferensaktie.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, innebärande omval av styrelseledamöterna Maria Wideroth, Johan Unger, Gerard Versteegh, Johan Wachtmeister och Joakim Alm. Omval föreslås av Maria Wideroth som styrelseordförande.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en fondemission, vilket innebär att bolaget emitterar 101 546 preferensaktier. 100 stamaktier ger rätt till en ny preferensaktie.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av högst 3,0 miljoner aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram på högst 100 000 teckningsoptioner.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]