Publicerat 24 juni, 2020

Alm Equity emitterar obligationer för 600 miljoner kronor

Bostadsutvecklaren Alm Equity har beslutat att emittera seniora icke säkerställda obligationer till ett sammanlagt belopp om 600 miljoner kronor. Obligationerna har en löptid på 3,5 år och en rörlig ränta motsvarande 7,25 procent över tremånaders Stibor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Obligationsemissionen mötte stark efterfrågan från investerare och var kraftigt övertecknad trots att emissionsstorleken utökats med 50 procent från det ursprungligen kommunicerade beloppet.

Alm Equity har i samband med obligationsemissionen återköpt ett sammanlagt nominellt belopp om 200 miljoner kronor av bolagets utestående obligationer 2017/2021 som del av det utbyteserbjudande som omnämns i bolagets pressmeddelande daterat den 19 juni.

Nettolikviden från emissionen avses användas för allmänna bolagsändamål, drivet av ALM Småa Bostads ökade försäljning som gör att produktionstakten av förvaltningsbostäder kan accelereras.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]