Publicerat 13 augusti, 2020

Alm Equity-bolag tecknat bindande förvärvsavtal om 11,8 miljarder kronor – tänker noteras på First North

Alm Equity-bolaget Svenska Nyttobostäder har tecknat bindande förvärvsavtal om förvaltning av fastigheter till ett värde om 11,8 miljarder kronor. Affären beskrivs som en del av vägen fram till en börsnotering. Det framgår av ett pressmeddelande.

21 procent av fastigheterna är färdigställda, 21 procent är i produktion och 58 procent ska produktionstartas. De väntas stå färdiga fram till år 2025. Svenska Nyttobostäder kommer efter förvärven att äga cirka 5 800 bostäder i Stockholm med förväntat driftnetto om cirka 600 miljoner kronor.

Affären innebär också att ALM Småa Bostad ingår bindande försäljningsavtal om 3 400 bostäder till ett värde om 6,8 miljarder kronor.

Vägen mot en börsnotering av Svenska Nyttobostäder görs i två steg.

I första steget emitteras stamaktier och preferensaktier i Svenska Nyttobostäder där kapitalet används för att förvärva de färdigställda fastigheterna.

I affärens andra steg ska man ansöka om notering av bolagets aktier på Nasdaq First North under denna höst.

"Det blir ett stort bolag vi gemensamt skapar och som investerarna finansierar uppbyggnaden av över de kommande fem åren", säger Frida Holmberg, chef för Affärsområde Finansiering i ALM Equity.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]