Publicerat 27 november, 2020

Alltainer utnyttjar övertilldelningsoptionen i nyintroduktionen, handeln inleds den 11 december

Sjöcontainerbolaget Alltainer avslutade den 25 november sin nyintroduktion inför notering på Spotlight Stock Market. Nyemissionen på 8 miljoner kronor tecknades till 10,3 miljoner kronor, vilket motsvarar en teckningsgrad på 129 proent. Styrelsen utnyttjar övertilldelningsoptionen och bolaget tillförs därmed 9,4 miljoner kronor före emissionskostnader på 0,9 miljoner kronor. Emissionen tecknades av närmare 500 investerare. Det framgår av ett pressmeddelande.

- Det känns väldigt bra att emissionen fulltecknats. Genom den lyckade emissionen har bolaget säkerställt resurser för att utöka produktionskapaciteten så att vi kan leverera våra inredda containers i den takt som kunderna efterfrågar. Med stärkt rörelsekapital kommer vi inom snar framtid att fördubbla produktionskapaciteten, men när vi fått byggt vår nya monteringsfabrik kommer vi att kunna producera väsentligt mycket mer, säger Jakob Kesje, vd för Alltainer

Aktien kommer att börja handlas på Spotlight Stock Market den 11 december. Bolaget emitterar 1,29 miljoner nya aktier och har därefter 6,60 miljoner aktier utestående.

Vidare kommer konverteringen av bryggfinansieringen från Fore C Asset Management medföra skulden på 1,0 miljon kronor kvittas emot 166 666 aktier och bolaget får därefter 6,77 miljoner aktier utestående.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]