Publicerat 19 maj, 2021

Alltainer rapporterar förlust i tredje kvartalet – ökad orderingång väntas efter coronapandemin

Sjöcontainerbolaget Alltainer rapporterar förlust i tredje kvartalet i sitt brutna räkenskapsår. Bolaget bildades hösten 2019 och noterades nyligen, några jämförelsetal för perioden innan juli-september 2020 är inte framtagna.

Omsättningen uppgick till 0,6 miljoner kronor.

Rörelseresultatet och resultatet efter skatt blev -1,5 miljoner kronor.

Resultat per aktie hamnade på -0,23 kronor.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -3,7 miljoner kronor.

Likvida medel uppgick till 4,3 miljoner kronor.


"Början av 2021 har varit påverkat av den globala pandemin, och vi har känt det tydligast i form av uppskjutna order från annars intresserade kunder. Vi har använt tiden till att förbereda vår produktionsanläggning i Vietnam inför den ökade orderingång som vi förväntar när kunderna vaknar efter coronapandemin", skriver bolagets vd Jakob Kejse i rapporten.

Efterfrågan på bolagets största marknad, USA, väntas återgå till normala förhållande under sommaren vilket bör generera nya ordrar.

Alltainer, MkrQ3-2020
Nettoomsättning0,6
Rörelseresultat-1,5
Nettoresultat-1,5
Resultat per aktie, kronor-0,23
Kassaflöde från löpande verksamhet-3,7
Likvida medel4,3

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]