Publicerat 15 februari, 2021

Alltainer rapporterar förlust i andra kvartalet, anställt ny produktionschef med Intel-bakgrund

Sjöcontainerbolaget Alltainer som bildades under hösten 2019 och som börsnoterades nyligen rapporterar förlust för andra kvartalet i sitt räkenskapsår.

Intäkterna landade på 0,7 miljoner kronor. Inga jämförelsesiffror ges.

Rörelseresultatet blev -2,5 miljoner kronor.

Resultat per aktie hamnade på -0,36 kronor.

Bolagets vd Jakob Kesje skriver i en kommentar till rapporten att han nyligen kommit hem efter fem veckor i Vietnam, och det anses finnas mycket att berätta.

"Vi har skrivit på kontrakt för en större och mer verksamhetsanpassad fabrik, med tillträde den 1 april 2021. Genom de nya produktionslokalerna kommer vi samla vår produktion på en plats till skillnad från dagens två olika produktionsytor. De nya lokalerna kommer att effektivisera vår produktion väsentligt och positivt bidra till att fasthålla och utbygga kvalitetsnivån i vår produktion", skriver vd:n.

Han berättar vidare att man anställt en ny produktionschef med bakgrund från Bosch och Intel
i Vietnam.

"Med den nya produktionschefen kan vi införa uppdaterade strukturerade arbetsformer och system i vår produktion", berättar bolagschefen.

Utifrån det orderläge Alltainer har idag så bedömer vd:n att bolaget även kommande kvartal kommer visa negativt resultat.

"Marknaden är svårbedömd, men vi ser ett fortsatt ökat intresse för våra produkter. Med de förändringar som vi nu genomför i vår produktionsanläggning och den feedback vi löpande får från våra kunder, har vi ett bra utgångsläge för framtiden", tillägger Kesje.

Alltainer, MkrQ2-2020
Nettoomsättning0,7
Rörelseresultat-2,5
Resultat per aktie, kronor-0,36

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]