Publicerat 23 augusti, 2021

Alltainer påverkas fortsatt av corona – förväntar sig gradvis förbättrad lönsamhet

Containerspecialisten Alltainer redovisar mindre intäkter i räkenskapsårets fjärde kvartal. Företaget har fortsatt påverkats av pandemin.

Intäkter uppgick till 0,2 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev -2,6 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på -0,38 kronor. Bolaget bildades hösten 2019 och några jämförelsetal för perioden innan juli-september 2020 är inte framtagna.

"Vår största marknad USA har varit påverkat till den grad att orderinflödet har legat långt under förväntan. Glädjande är dock att vi i april landade en order från Mountain Container på kontorenheter som kan bidra med en basproduktion för vår verksamhet i Vietnam. Flödet av kontorscontainer har förskjutits och försvårats pga av höjda frakter och svårighet med att få plats på fartygen från Vietnam till USA. Jag bedömmer att detta kommer hålla i sig också under hösten. Vi arbetar givetvis med få igång flödet så fort som möjligt", skriver vd Jakob Kesje i rapporten.

Alltainer har bearbetat svenska och europeiska kunder. Företaget har landat en order från Dakr Edition och förhoppningen är att satsningen skall ge fler order under hösten.

"Jag förväntar mig att vi under hösten skall komma upp i produktion och stadigt kunna förbättra lönsamheten. Vi ser även att USA kommer återgå till en mer normal situation och orderinflödet skall komma igång under hösten", avslutar han sitt vd-ord.

Vietnam har påverkats negativt av pandemin och fabriken har varit stängd under en period på grund av lockdown. Nu är samtliga anställda vaccinerade och bolaget kommer att kunna börja att producera de order som ligger.

Alltainer, MkrQ4-2020/2021
Nettoomsättning0,2
Rörelseresultat-2,6
Resultat per aktie, kronor-0,38

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]