Publicerat 17 maj, 2022

Alltainer ökar omsättning och förbättrade resultatet under tredje kvartalet – väntar sig nya avtal framöver

Sjöcontainerbolaget Alltainer ökade omsättningen och minskade förlusten i räkenskapsårets tredje kvartal.

Omsättningen steg 266,7 procent till 2,2 miljoner kronor (0,6).

Ebitda-resultat blev -1,1 miljoner kronor (-1,5). Rörelseresultatet blev -1,4 miljoner kronor (-1,5).

Resultatet efter skatt blev -1,4 miljoner kronor (-1,5). Resultat per aktie hamnade på -0,17 kronor (-0,23).

"Början på året har varit bra. Under kvartalet har vi bearbetat flera potentiella kunder bland annat i USA och Europa. Våra produkter stämmer bra överens med de behov som finns och vi förväntar oss att vi kan teckna avtal med ett antal nya kunder under kommande kvartal. Beträffande USA så lider vi fortfarande av svårigheter med frakter men logistikföretag bedömer att situationen kommer ljusna under hösten. Om prognosen stämmer kommer vi under hösten kunna påbörja leveransen av de order som vi tidigare tagit", uppger vd Jakob Kesje i en kommentar.

Alltainer har tagit fram demo-modeller åt sina återförsäljare i USA. Dessa skeppas över från Europa inom kort.

Alltainer-chefen skriver också att frakt- samt containerpriser är på väg nedåt. Även om priserna är högre än innan pandemin är detta positivt för bolaget, menar han.

"Vi ser att det finns ett uppdämt behov av våra produkter på flera marknader så vi ser fram emot att kunna leverera ett antal affärer de kommande kvartalen."

Han flaggar också för rörligheter över kvartalen framöver.

"Allt i allt liggar vi bra till inför en normalisering, och vi ser att det kan bli många nya order under 2022, utöver de som liggar och väntar för produktion. Så även om resultaten kommer att röra sig upp och ner över kvartalen kommer den långsiktiga trenden att fortsätta positivt", avslutar Alltainer-chefen sitt vd-ord.


Alltainer, MkrQ3-2021/2022Q3-2020/2021Förändring
Nettoomsättning2,20,6266,7%
EBITDA-1,1-1,5
Rörelseresultat-1,4-1,5
Nettoresultat-1,4-1,5
Resultat per aktie, kronor-0,17-0,23

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]