Foto: Peter Hoelstad/Agent Molly & Co
Publicerat 18 september, 2019

Allt svårare att få vanligt kontrakt

Fler lägenheter förmedlas av Bostadsförmedlingen i Stockholm. Men sett över en längre tid är det inte fler som får förstahandskontrakt till en vanlig hyresrätt, samtidigt som kötiderna till dessa lägenheter har ökat rejält. Nu ska ändrade köregler utredas.

Bostadsförmedlingen i Stockholm talar gärna om rekordåret 2018 och att man då förmedlade 13 455 lägenheter vilket är all-time-high. Men för vanliga hyresrätter, alltså lägenheter med tillsvidarekontrakt där det inte är krav på att man är student, ungdom, har förtur eller stått i en internkö, ser bilden annorlunda ut. Även om det var något fler uthyrningar 2018 jämfört med året innan så har de senaste 13 åren inte visat på något större skifte – antalet förmedlingar har pendlat upp och ner mellan 5 000 till 8 000 lägenheter per år. Lägsta noteringen var 2017 med 4 932 förmedlade lägenheter.

[ Annons ]

Under samma tid har det också blivit allt svårare att få ett förstahandskontrakt med en kötid kortare än sex år. Siffror som Fastighetstidningen tagit fram visar tydligt en drastisk minskning av förmedlade lägenheter till den gruppen. 2005 gick hela 78 procent av förstahandskontrakten till de med de med kötid 0-6 år, förra året var det bara 9 procent.

Källa: Bostadsförmedlingen i Stockholm

År då fler lägenheter finns till uthyrning borde leda till kortare kötider men det går inte att se något tydligt samband där – bevisligen är efterfrågan så stor att små förändringar i utbud får liten effekt på kötiden.

Christer Edfeldt, vd för Bostadsförmedlingen i Stockholm, har ingen förklaring till varför utbudet av vanliga lägenheter ligger relativt still över åren, trots ökad nyproduktion och att fler fastighets-ägare har knutits till kön.

– Det är ju egentligen mer en fråga till fastighetsägarna eftersom vi bara förmedlar det som lämnas in till oss, och vill de att det ska vara ungdomslägenheter eller korttidskontrakt så följer vi förstås de kraven.

Det viktigaste för oss är att få in så många lägenheter som möjligt oavsett kategori.

Han säger att han inte tänker så mycket på vad som är vanliga lägenheter, utan att det viktigaste för Bostadsförmedlingen är att få in så många lägenheter som möjligt oavsett kategori.

Kan det vara så att fastighetsägare till stor del förmedlar lägenheter med fasta kontrakt i de egna kanalerna?

– Det är inte vår bild och vi har därför inte heller analyserat det.

Källa: Bostadsförmedlingen i Stockholm

Grupperna som drabbas hårdast av de långa kötiderna för vanliga kontrakt är de som är nyanlända till länet oavsett om man kommer från Syrien, Somalia, Karlstad eller Hudiksvall, även om de som bor i Sverige har haft möjligheten att stå i Stockholmskön. Kvalificerar man sig inte för student- eller ungdomsboende, eller har något skäl till förtur är det bostadsrätts- eller andrahandsuthyrningar som gäller.

Nu har Bostadsförmedlingen fått ett uppdrag från kommunfullmäktige i Stockholm att utreda om det går att reformera kön så att de mest behövande enklare kan få en hyreslägenhet. I dagsläget är kösystemet rakt, vilket innebär att längst kötid är det enda som avgör när urvalet görs av intresserade.

Att ändra i tursystemet och låta vissa gå före är känsligt och kan skapa irritation.

Christer Edfeldt säger att han i dagsläget inte kan säga så mycket om de förändringar man kan göra eftersom frågan ska utredas.

– Om vi ska öka tillgängligheten för de mest behövande måste vi i ett tidigt stadium ta reda på vilka dessa är.  Det är där vi är nu.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]