Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 23 januari, 2019

Allt ska inte lämnas ut

Privata fastighetsägare behöver inte lämna ut handlingar som hyresgäster vill se. För kommunala bolag gäller dock offentlighetsprincipen, men man kan hävda sekretess för att skydda källor.

En hyresgäst krävde och fick rätt att få ut handlingar från ett kommunalt bostadsföretag som gällde klagomål på störningar, trots att ärendet ännu inte avslutats. Enligt kammarrätten är handlingar i ärendet allmänna handlingar så fort det går ut ett krav till en hyresgäst att vidta rättelse.

[ Annons ]

Tvisten inleddes efter att det kommit klagomål från andra boende samt rapporter från störningsjouren att hyresgästen varit störande. När bostadsföretaget krävde att hyresgästen skulle vidta rättelse och upphöra med störningarna krävde han att få kopior på dokumentation om klagomålen.

Hyresgästen menade att det var allmänna handlingar. Men bostadsföretaget avslog begäran eftersom störnings-ärendet ännu inte var avslutat och icke expedierade handlingar därmed, enligt bostadsföretaget, inte heller allmänna. De påpekade också att handlingarna belagts med sekretess med hänsyn till de som klagat.

– När hyresgästen fick begäran om att vidta rättelse fick han även information om vilken typ av störningar det gällde så det kände han till, säger bolagsjurist Annika Hejde Palm, på Familjebostäder.

Efter beslutet lämnades handlingarna ut av kammarrätten, men större delen av uppgifterna i handlingen belades med sekretess och maskades.

Till skillnad från privata fastighetsägare lyder kommunala bostadsföretag under tryckfrihetsförordningen och omfattas av offentlighetsprincipen.

– Fallet illustrerar huvudprincipen, det vill säga att allmänna handlingar ska lämnas ut, men sekretessbelagda uppgifter kan och ska täckas över, säger advokat Jörn Liljeström, expert på fastighetsjuridik. Offentlighetsprincipen gäller endast det allmänna. Om det hade varit en privat fastighetsägare, hade det saknats rätt att få ut sådana här handlingar. Det finns dessutom starka skäl att inte lämna ut uppgifter som kan tänkas vara till skada för fastighetsägaren själv eller någon annan.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]