Foto: Åke Eson Lindman
Publicerat 29 augusti, 2019

Allt ljus på studenterna

Nu invigs Studenthuset vid Linköpings Universitet. En miljöklassad byggnad där man lagt stor möda på att ta tillvara dagsljuset.

Linköpings Universitetets nya byggnad ska  samlar studenter och forskare från hela campus Valla. I huset, som certifierats med Miljöbyggnad Guld har man använt sig av flera innovativa lösningar för att skapa en kreativ miljö. En viktig roll har Whites dagsljusspecialist Marie-Claude Dubois spelat. Hon har genomfört en studie inom ramen för ett forskningsprojekt, där åtta olika kvalitetsaspekter av dagsljus simulerades och utvärderades.

[ Annons ]

– Här har vi undersökt dagsljusets designmöjligheter långt bortom dagsljusfaktorn, som är det mått för dagsljus som normalt brukar användas, säger Marie-Claude Dubois i ett pressmeddelande.

Beräkningarna har satt avtryck på utformningen av rummen och valen av material. Tydligast i det centrala, trappande biblioteksrummet, som ska flöda av naturligt ljus.

Arkitekterna har även samarbetat med specialister inom parametrisk design som med datorns hjälp kunnat beräkna fönsterstorlek och placering med stor precision. Ett resultat  är den röda fasaden som både ska vara energieffektiv och skapa optimala ljusförhållanden för husets vitt skilda verksamheter. Parametrisk design kan kortfattat beskrivas som ett sätt att hitta lösningar med hjälp av mätbara faktorer och variabler där värdena kan justeras för att generera olika unika lösningar.

Linköpings Universitets hållbarhetsprofil manifesteras i den omfattande användningen av trä och takvinklarna som optimerats för en stor solcellsanläggning.

– Genom att bidra till utvecklingen av hela Campus Valla, är huset på många sätt mer än en bara en byggnad. Huset är framförallt en plats som ska stödja möten mellan olika människor och intressen, säger Ola Strandell, handläggande arkitekt.

Invigningen av Studenthuset sker under fredagen och under lördagen är det öppet hus.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]