Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 13 januari, 2020

Allt för många ”vänner” bodde i lägenheten

En hyresgäst förlorade sin lägenhet efter att under flera månader låtit många olika personer bo i lägenheten, medan hon själv befann sig utomlands.

På bostadsföretaget Poseidon är man nöjda med domen.

[ Annons ]

– Vi ser positivt på att hovrätten ansåg att den olovliga andrahandsupplåtelsen, som hade pågått under sju månaders tid, var tillräcklig för att avtalet skulle upphöra trots att det inte var visat att upplåtelsen pågått utan avbrott, säger Annika Öby, som arbetar med oriktiga hyresförhållanden på Störningsjouren i Göteborg, och som företrädde Poseidon i förhandlingarna.

Poseidon hade fått flera klagomål från grannar om att det var en ständig ström av olika personer som under långa perioder bodde i lägenheten. Under en period verkade åtta personer bo samtidigt i lägenheten. Hyresgästen kontaktade Poseidon
och förklarade att hon av familjeskäl periodvis befann sig utomlands men förnekade att lägenheten hyrdes ut.

När det skedde en vattenläcka fick inte bostadsbolaget tillträde till lägenheten förrän efter en månad. Poseidon valde då att säga upp hyresavtalet och ansökte i hyresnämnden om att avtalet skulle upphöra. Hyresgästen bestred uppsägningen.

När ärendet prövades i hyresnämnden medgav hyresgästen att släktingar och vänner hämtat post samt vistats i lägenheten för att det inte skulle stå tomt då hon var utomlands, men hon nekade till att den hyrts ut i andra hand.  Såväl hyresnämnden som hovrätten ansåg att hyresavtalet skulle upphöra då hyresgästen bevisligen låtit andra personer under flera månader bo och fritt disponera hela lägenheten. Hovrätten betonar i domen att den ser allvarligt på att hyresgästen även efter uppsägningen fortsatt att låta andra personer bo i lägenheten.

Fallet avgjordes i september i år, en månad innan de nya skärpta reglerna trädde i kraft som bland annat innebär att det nu ställs mindre krav för att ett hyresavtal ska kunna sägas upp.

– Hyresgästen kunde räddat kontraktet genom att sluta hyra ut när hon blev uppsagd. Men från den 1 oktober kan hyresgästen inte undgå uppsägning genom att vidta rättelse. Det är en klar förbättring för hyresvärdar, säger Liselott Rosecrans, jurist vid Fastighetsägarna Service Stockholm AB.

Enligt Annika Öby är fallet ett av många Störningsjouren i Göteborg, på uppdrag av de kommunala bostadsföretagen, sedan några år tillbaka arbetat med för att få bukt med oriktiga hyresförhållanden. Det har sedan starten gjort att 1 433 lägenheter som olovligt hyrts ut i andra hand kunnat friställas och erbjudas sökanden på bostadsmarknaden.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]