[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 4 december, 2017

Allt fler svenskar hemlösa

Det byggs som aldrig förr. Samtidigt står allt fler svenska utan bostad. Det visar en färsk kartläggning från Socialstyrelsen.

Antalet människor som sover ute eller i offentliga utrymmen har ökat sedan 2011. Under den vecka mätningen gjordes beräknades 33 000 personer stå utanför bostadsmarknaden. Det visar Socialstyrelsens rapport Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär.

[ Annons ]

Nu behövs en ny bostadspolitik, enligt Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna. I en kommentar till Socialstyrelsens kartläggning pekar han på en allvarlig spricka i välfärden som inte kan lösas genom att bara bygga mer eller att skjuta till mer pengar.

– Den sociala bostadspolitiken behöver utvecklas, med bättre samordning och fler åtgärder som bättre kan anpassas till olika individers faktiska behov och förutsättningar. Utgångspunkten måste vara behoven hos dem som mer än andra behöver en fungerande social bostadspolitik, inte hur olika lösningar förhåller sig till hur vi historiskt hanterat bostadspolitiken i Sverige, säger Martin Lindvall och fortsätter.

– Att pressa byggkostnader och möjliggöra billigare nyproduktion är lovvärt, men det är verklighetsfrämmande att tro att man kan anpassa bostadsbyggandet till de mest resurssvaga. Hyran för en prispressad ny hyreslägenhet kommer fortsätta vara avsevärt högre än för en äldre bostad.

Även antalet sociala kontrakt ökade under 2016. Lägenheter som kommunen, via socialförvaltningen, förmedlade till personer som inte kan konkurrera om lägenheter på den ordinarie bostadsmarknaden steg med 41 procent.

– Det växande antalet sociala kontrakt illustrerar hur verkligheten redan sprungit ifrån den ideologiska diskussionen om behovsprövade åtgärder i bostadspolitiken. Kommunerna behöver helt enkelt fungerande verktyg för att kunna möta de behov som finns, säger Martin Lindvall.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]