Daniel Barr, generaldirektör för Finansinspektionen. Foto: Finansinspektionen
Publicerat 16 juni, 2023

Allt fler låntagare får undantag från amorteringar

Fler och fler bolåntagare klarar inte amorteringskraven och får undantag av bankerna, den så kallade ventilen. Det visar en rapport från Finansinspektionen. 

Med kärvare hushållsekonomi blir fler och fler bolåntagare pressade. Ett tecken på det är att bankerna måste hantera ett ökande antal kunder som inte klarar av att amortera in den grad som lagen föreskriver. Förutsättningen för att banken ska kunna ge dispens för amorteringar är att låntagarens ekonomiska förutsättningar väsentligt ska ha försämrats. Med minskade inkomster, kanske på grund av arbetslöshet, samtidigt som utgifterna ökar är det fler som vill få undantag från kraven visar Finansinspektionens rapport.

Antalet nybeviljade undantag med anledning av särskilda skäl var under perioden januari 2022 till april 2023 drygt 25 000.Finansinspektionen ser en markant ökning från augusti 2022 som fortsatt fram till idag även om det var en liten nedgång i januari. Men nivån är fem, sex gånger över den som var under 2021 och början av 2022. 

[ Annons ]

– När hushållen har pressats i sin privatekonomi är det också fler som har beviljats undantag. Det visar att ventilen fungerar bra och som tänkt, säger FI:s generaldirektör Daniel Barr i en kommentar.

Det är framför allt personer 30-40 år med höga skulder som fått nyttja ventilen, visar siffrorna från Finansinspektionen.  En fråga är förstås i vilken grad bankerna enbart sett början av utvecklingen. Med allt fler lån som ska läggas om till högre ränta ökar behoven av undantag och på sikt kanske urholkar amorteringskraven som ställs. 

– Bankerna känner sina kunder bäst och är också bäst lämpade att göra bedömningarna kring vem som ska få ett tillfälligt undantag och under hur lång tid. Vi kan se att processerna för detta nu fungerar bra och att bankerna agerar mer lika, säger Daniel Barr.ani

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]