Första numret av tidningen Allmännyttan
Publicerat 17 mars, 2017

Allmännyttan – nu som tidning

Tidningen Allmännyttan är en helt ny tidningssatsning från Sabo. Med fyra nummer om året ska tidningen ge tips och råd, skapa debatt och sätta agendan för de kommunala bostadsbolagens frågor.

Tidningen Allmännyttan ersätter tidningen Bofast som kom ut med sitt sista nummer i december förra året. Den ges i första hand ut som medlemstidning till anställda och styrelseledamöter i Sabos medlemsföretag, men adresserar även företrädare för bostads- och byggbranschen i stort.

[ Annons ]

Tidningen lovar att täcka ämnen som integration, renovering, byggande, bostadspolitik, energi, miljö, ekonomi, hyresförhandlingar och digitalisering. Inte minst kommer läsarna att möta exempel från de 306 allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i bransch- och intresseorganisationen Sabo.

– En medlemstidning gör det möjligt för oss att ge inspiration och konkreta råd till de som arbetar i och med allmännyttan – det tycker jag är bra medlemsnytta. Vi välkomnar också andra att läsa tidningen. I det första numret får ni möta 25 engagerade personer, yrkesverksamma inom allmännyttan, som delar med sig av sin kunskap. Här finns mycket erfarenhet för många att lära av, och i nästa nummer kommer ännu mer, säger ansvarig utgivare Nina Rådström, kommunikationschef på Sabo, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Att Sabo la ner Bofast för att nu starta på ny kula förklarar Nina Rådström med att tidningen Allmännyttan har ett annat redaktionellt uppdrag. Där Bofast var en fristående journalistisk produkt som skulle bära sin egen ekonomi är Allmännyttan nu tätare knuten till Sabos totala kommunikation.

Det första numret bjuder på besök hos Tierpsbyggen som satsat på städning i egen regi, Anna Heide som är CSR-chef på bostadsbolaget MKB ger sina bästa integrationsrecept och ett reportage om snabbare byggprocess.

Och så konstateras det att 78 procent av svenskarna är positiva till allmännyttan – kommunala bostadsbolag alltså, inte tidningen.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]