Foto: Centerpartiet Stockholm
Publicerat 13 juni, 2018

”Alla som bor i Sverige förtjänar samma service och trygghet”

SLUTREPLIK: De vakter som Karin Wanngård (S) skriver om saknar nödvändiga befogenheter. Det skriver Karin Ernlund Centerpartiet, gruppledare i Stockholms stad i sitt svar.

Vi uppskattar att finansborgarrådet Karin Wanngård vill samverka för att skapa en tryggare stad för alla. Men då krävs krafttag och långsiktiga politiska reformer, inte duttande projekt som löper ut efter ett år eller två.

[ Annons ]

Det är viktigt att vi utgår från rätt fakta. Wanngård lovade ordningsvakter till Husby för 1,5 år sedan. Först ett år senare kom väktare, eller centrumvärdar, på plats. Det är förvisso bra att de är i Husby alla dagar i veckan, men det tog dels ett år att få plats och väktare har inte samma befogenheter som de utlovade vakterna. Det är inte seriös politik om man säger att man värnar om företagare i ytterstaden.

Vi uppskattar Socialdemokraternas satsning på ambulerande ordningsvakter. Det behövs. Men precis som vi skriver i vår artikel behöver vi utreda vilka lagändringar som behövs för att kunna skapa riktig kraft i det lokala trygghetsarbetet. Det har visat sig tydligt behövas eftersom satsningen inte kunnat genomföras som tilltänkt på grund av stelbent lagstiftning. Vi hade önskar att Socialdemokraterna i Stockholm gjort mer för att få deras kollegor i regeringen att förstå Stockholms behov.

För att skapa trygga närcentrum behövs resurser, och det är bra att Karin Wanngård lyfter de 200 miljonerna som de budgeterat för trygghetsfonden. Här är det bra att ha rätt fakta. Gång på gång har Wanngård anklagat oss i media för att inte stå bakom satsningen trots att vi aldrig har strukit satsningen i vårt budgetförslag. Vi står bakom satsningen även om vi hade önskar att satsningen hade ett mer långsiktig och gått hand i hand med politiska reformer för ökad trygghet.

Vi i Centerpartiet tror att företagare i utsatta områden kan stärka sitt närcentrum och skapa liv och rörelse. Men när en av tio företagare i Stockholms utsatta områden funderar på att flytta sin verksamhet på grund av kriminalitet så behövs både riktade akuta insatser i form av kommunala ordningsvakter men också ett långsiktigt arbete för att skapa samverkan mellan kommun, företag och civilsamhället.

Alla som bor i Sverige förtjänar samma service och trygghet, oavsett var i landet man bor.  Med hjälp av samverkan och stora satsningar kan vi ge människor i utsatta områden bättre  förutsättningar och möjligheter. Men då behövs ett nytt ledarskap som kan föra våra utsatta områden framåt.

 

Karin Ernlund

Centerpartiet, gruppledare i Stockholms stad

 

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/det-galler-att-kunna-finansiera-satsningarna-ocksa/

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/utred-lag-for-platssamverkan-med-bid/

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]