Publicerat 17 oktober, 2018

”Alla måste skärpa sig”

Byggmaterialdebatten är polariserad. IVL Svenska Miljöinstitutet presenterade nyligen en livscykelanalys (LCA) av klimatpåverkan från ett flerbostadshus där man jämför byggande i betong, massivt trä och blandkonstruktioner med betong, trä och stål. Martin Erlandsson, LCA-expert på IVL Svenska Miljöinstitutet menar att det är oklokt att dogmatiskt låsa sig vid en lösning.

Men vilket material utgick som segrare?

[ Annons ]

– Den byggnad som kommer till noll i klimatpåverkan är segrare. Eftersom ingen av konstruktionsalternativen klarar detta, även om de träbaserade alternativen ligger närmast, så är den gemensamma utmaningen för alla konstruktionslösningar att klimatförbättra den egna konstruktionen.

Så hur ska man då tänka när det är dags att välja
konstruktionslösning?
– För att kunna göra förbättringar så måste man först ha kunskap om de val man gjort och det får man genom att beräkna klimatavtrycket. Ett sätt är att använda det gratisverktyg som vi tillhandahåller, Byggsektorns Miljöberäkningsprogram (BM1.0).

Ni pekar i rapporten på att det finns stora förbättringspotentialer. Vilka är de viktigaste?
– De olika träbaserade koncepten är jämförbara i prestanda, varför det handlar om att välja rätt materialleverantör. Man måste också minska klimatpåverkan från lim och trä genom att gå över till förnybara alternativ. Betonglösningar måste bli mer resurseffektiva, ett exempel är hålbjälklag som kombineras med lätta utfackningsväggar. Genom att köpa klimatförbättrad betong borde alla kunna göra en förbättring på minst 10 procent, men upp till 40 procent är inte heller orimligt. På sikt måste teknik tas fram för att fånga in koldioxid från cement- och ståltillverkning. Men på samma sätt måste vi börja räkna på framtida klimatpåverkan på det trä som finns lagrade i byggnader och med en livslängd på kanske 100 år och lägga in detta i våra bedömningsmetoder, vilket vi inte gör idag.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]