Sverigeutredningens primära uppdrag är att knyta samman landets storstäder via snabbtåg.
Publicerat 1 februari, 2016

Alla är inte med på snabbtåget

En tillfällig skatt på bostäder och lokaler kring stationer som får snabbtåg. Det vill utredningen Sverigeförhandlingen få till för att klara finansieringen av en höghastighetsbana. Men många frågor kvarstår att lösa innan utredningen får med sig de berörda fastighetsägarna på tåget.

Den av regeringen tillsatta utredningen Sverigeförhandlingen har i uppdrag att utreda förutsättningarna och finansieringen av en höghastighetsjärnväg i Sverige.

[ Annons ]

När utredningen i januari överlämnade sin tredje delrapport till infrastrukturminister Anna Johansson beräknades den totala kostnaden för tågsträckningen mellan Stockholm – Malmö och Stockholm – Göteborg till någonstans mellan 190 och 330 miljarder kronor, beroende på vilken av de tre föreslagna modeller som realiseras.

En del av de pengarna ska komma från banavgifter, men utredningen föreslår också en tillfällig infrastrukturskatt på de befintliga bostäder och lokaler som antas bli mer värda tack vare snabbtågssatsningen.

UTBLICK

Storbritannien har en tillfällig skatt om 2 procent på vissa kommersiella fastigheter inbringat cirka 215 miljoner pund (cirka 2,6 miljarder kronor) per år under fyra års tid. Finansieringen gällde då en tågtunnel i London.

Göran Höckert, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna Syd konstaterar att en skatt skulle drabba många av regionens fastighetsägare som kan tänka etablera sig längs med den nya linjen. Han påpekar också att man inte ska ta för givet att det blir en sådan värdestegring som Sverigeförhandlingen utgår från.

– Utredarna tycks vara omedvetna om att det hyressystem vi har för bostäder inte tillåter att hyror kan höjas bara för att det finns ett höghastighetståg i närheten. Och utan att hyror höjs finns det inte så stort underlag till värdestegringar.

”Snabbtåget kan också innebära värdeförluster”

Såhär resonerar fastighetsägare på några av de orter som varit aktuella för snabbtågsstationer.

Cecilia Aldén, fastighetschef Korallen, Norrköping:

”Alla kommunikationer som förbättrar närheten till våra tillväxtorter är positivt. En trolig effekt är att ännu fler företag väljer att etablera sig i Norrköping som redan är en attraktiv stad ur logistiksynvinkel. Ett snabbtåg är med andra ord mycket positivt för stadens fortsatta tillväxt. Finansieringsfrågan är inget som vi har tagit ställning till i dagsläget, vi vill inte föregå diskussionen från regeringshåll”.

Lars Lindfors, Skandinavienchef, Akelius. Verksamma bland annat i Borås:

”Sverige behöver en höghastighetsbana. För oss skulle det innebära fler sökande till våra lägenheter och att vi kan få höjda hyror. Men detta är en bred samhällsfråga och finansieringen ska inte belasta bostäderna med en extra skatt. Det kommer bara att bli ännu dyrare och svårare att bygga fler bostäder”.

Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen, verksamma bland annat i Växjö:

”Det är naturligt att värdeökningen som uppstår till följd av snabbtågen bidrar till finansieringen av desamma. Men högre värde på just fastigheter är långt ifrån den enda effekten av snabbtågen, ekonomiska vinster uppstår ju på många andra områden i samhället. Vi vill också påminna om att även värdefall kan förutses till följd av buller samt möjligen också relativa värdefall på orter längs nuvarande stambana som inte får snabbtåg. Fler intressenter behöver således vägas in för att undvika att finansieringslösningen i sig hämmar önskvärda investeringar”.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]