Louis Landeman, chef för kreditanalys på Danske bank.
Publicerat 19 oktober, 2017

All-time-high för företagsobligationer

Företagsobligationer blir allt viktigare för finansieringen av fastighetsbolagen. Under 2017 räknar Danske Bank med all-time-high och att branschen lånar upp minst 60 miljarder kronor.

De tio största fastighetsbolagen har fördubblat sina marknadsvärden sedan 2011, och i takt med att fastighetsbolagen vuxit har även behovet av kapital ökat.

[ Annons ]

– Då för sex år sedan gav fastighetsbolagen ut 10 miljarder i obligationer, i år till och med september är vi uppe i cirka 50 miljarder. Innan årets slut lär totalvolymen hamna på minst 60 miljarder kronor, säger Louis Landeman, chef för kreditanalys på Danske bank.

Till det kommer även cirka 30 miljarder kronor i eurobonds som de fem fastighetsbolagen, Balder, Akelius, Hemsö, Rikshem och Sagax emitterat på euromarknaden.

– Bolagen (förutom Sagax) har erhållit officiella kreditbetyg och har då möjligheten att erhålla obligationslån till förmånliga räntenivåer och inte minst till längre löptider än på den svenska marknaden. Det är även logiskt att bolag som Balder och Akelius med verksamheter i euroländer lånar upp i samma valuta, säger Louis Landeman.

En stark drivkraft till att marknaden för företagsobligationer ökar är förstås även det låga ränteläget där företagsobligationer varit den enda ränteplaceringen som gett någon avkastning att tala om. Räntan på fastighetsbolagens företagsobligationer ligger i spannet från 1 till 7 procent beroende på vilken typ av bolag det är. Högre risk ger högre ränta och det är utvecklingsbolag som ligger i det övre segmentet med 6 – 7 procents ränta.

Den senaste tiden kommer det signaler om att bankerna blivit allt mer försiktiga med utlåningen till fastighetssektorn, man kan anta att det inte minst kan påverka bostadsprojekt där vi nu ser en minskad efterfrågan på nyproducerade bostadsrätter. Kreditvärderingsinstitutet Moody’s gör i sin senaste riskanalys bedömningen att de svenska storbankerna kommer att minska sin exponering i fastighetssektorn.

– Vi är mitt uppe i en strukturell förändring och vi lär se att bolagen allt mer söker finansiering utanför banken. Fler bolag lär även skaffa publika kreditbetyg för att komma in på obligationsmarknaden, menar Louis Landeman.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]