[ Annons ]

Foto: Solaga
Publicerat 14 juni, 2021

Algerna som rensar luften

På KTH Live-in Lab kommer algbeväxta fasader snart att få en ny positivare innebörd.

Högtrafikerade gator i storstäder lider ofta av luftföroreningar, vilket kan vara hälsofarligt för de boende i området. Nu angriper en grupp tyska forskare problemet, tillsammans med en grön och högst oväntad medhjälpare.   

Alger absorberar koldioxid i sin fotosyntes, något som testats i flera projekt för att minska utsläpp. Det kan till exempel handla om att rökgas som leds ned i bassänger med vatten och mikroalger, som då producerar biomassa från koldioxiden i rökgasen.

[ Annons ]

Det tyska bolaget Solaga har sedan en tid tillbaka tillverkat tavlor med algodlingar bakom glas. Algerna försätts i svältläge och absorberar då koldioxiden i närmiljön och producerar biogas, vilket förbättrar luften. Enligt Solaga så fångar en 50 x 50 centimeter stor tavla upp 30–50 procent av luftföroreningar som koldioxid, kvävedioxid, kemikalier och fina dammpartiklar i ett 20 kvadratmeter stort rum.

KTH planerar att testa tekniken i sitt Live-in Lab inom en snar framtid.

– Det ska bli intressant att se hur pass bra tekniken fungerar. Genom att jämföra koldioxid och lättflyktiga organiska föreningar i lägenheter som har tavlor med alger med lägenheter utan kan vi se hur pass mycket de faktiskt absorberar, säger Jonas Anund Vogel centrumföreståndare på Live-in Lab.

Bakom glas och ram gör svältfödda alger sitt jobb. Foto: Solaga

Solaga utvecklar även en teknik där alger växer naturligt på betong. Deras visionsbilder visar byggnader vars fasader är täckta med alger, något de hoppas ska leda till att göra städer grönare – ur flera aspekter.

– Om man skulle klä fasader med den här tekniken så skulle det innebära en betydligt bättre luftkvalitet. Algerna skulle aktivt minska halten av koldioxid, kvävedioxid och fina dammpartiklar, säger Johann Bauerfeind, civilingenjör i bioteknik och medgrundare av Solaga.

Algerna har även förmåga att svalka varma städer.

– Ni i Sverige har kanske inte samma problem som vi har i Berlin. Här har vi områden som är 10 grader varmare än snittemperaturen. Den här tekniken kan motverka det eftersom algerna är kopplade till bevattningssystemet, som i sin tur skapar svalare platser i staden.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]